Darmowa dostawa na święta - regulamin

Regulamin akcji:  

§1

1. Celem akcji pod nazwą "Darmowa dostawa na święta" (nazywane niżej „Akcją Promocyjną”) jest oferowanie darmowej dostawy produktów zakupionych w sklepie teleskop.pl w dniach od 16.12.2022 od godziny 13:00 do 21.12.2022 do godziny 10:00.

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest firma Infinity Fund z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jana Długosza, 42-46, 51-162 Wrocław (nazywana niżej Organizatorem).

3. Akcja Promocyjna obejmuje zamówienia z dostawą wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Darmowa wysyłka w ramach Akcji Promocyjnej obejmuje usługi wszystkich dostawców współpracujących z Organizatorem realizujących dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Darmowa wysyłka w ramach Akcji Promocyjnej obejmuje wyłącznie zamówienia przedpłacone, których wartość przekracza 399 zł bez kosztów wysyłki.

6. Darmowa wysyłka w ramach Akcji Promocyjnej nie obejmuje wysyłki z opcją dostawy w sobotę.

7. Akcja Promocyjna dotyczy jedynie zamówień złożonych w dniach od 16.12.2022 od godziny 13:00 do 21.12.2022 do godziny 10:00 w sklepie teleskop.pl i obejmuje wyłącznie pokrycie przez Organizatorów kosztów dostawy Produktów.

 

§2

1. Akcja Promocyjna skierowana jest wyłącznie do klientów indywidualnych, będących osobami fizycznymi.

2. Akcja Promocyjna jest wprowadzona do sklepu internetowego teleskop.pl począwszy od dnia 16.12.2022 od godziny 13:00 do dnia 21.12.2022 do godziny 10:00.

3. Akcja Promocyjna łączy się promocjami dostępnymi na stronie www.teleskop.pl.   

 

§3

W Akcji Promocyjnej nie mogą uczestniczyć klienci hurtowi.

 

§4

Uczestnikiem Akcji Promocyjnej staje się osoba, która spełni warunki określone w punkcie 1 paragrafu 2 niniejszego Regulaminu i w której przypadku nie zachodzą przesłanki określone w §3 niniejszego Regulaminu.  

 

§5

W Akcji Promocyjnej biorą udział zamówienia złożone na stronie internetowej teleskop.pl w okresie trwania akcji, spełniające jej warunki, a w szczególności warunki zawarte w punktach 3, 5, 6 i 7 paragrafu 1 niniejszego Regulaminu.  

 

§6

Poprzez udział w Akcji Promocyjnej, uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Prywatności i Regulaminem Sklepu Organizatora.  

 

§7

Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.  

 

§8

Organizator zastrzega sobie możliwość unieważnienia, przerwania bądź anulowania akcji promocyjnej w dowolnym momencie.

pixel